Auto Gabriel logo

telefón

Email Auto Gabriel

Cenník príplatkov a poplatkov

Nájom vozidla sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.
V prípade nedodržania niektorých zásad, poškodenia vozidla alebo jeho čatí Vám budú účtované poplatky a vzniknuté náklady.

 

POPLATKY VÝŠKA POPLATKU
Administratívny poplatok 25 €
Spoluúčasť pri poistnej udalosti 330 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín 25 €
Pristavenie/ vyzdvihnutie vozidla v rámci Košíc 25 €
Pristavenie/ vyzdvihnutie vozidla mimo Košíc 1,00€/ km + palivo
Nedotankovanie paliva  (plus cena paliva) 12 € + palivo
POKUTY VÝŠKA POKUTY
Ignorovanie výzvy Prenajímateľa na vrátenie vozidla, dostavenie sa do servisu, zdokumentovanie poškodenia 120 €
Ignorovanie výzvy prenajímateľa na sezónne prezutie pneu vozidla cena novej sady 4ks pneu
Nedodržanie servisného intervalu predpísaného výrobcom  240 €
Neoznámenie vzniku škody na vozidle počas prenájmu Prenajímateľovi do 24 hodín od momentu jej vzniku
(každá škoda posudzovaná jednotlivo)
150 €
Odobratie vozidla 240 €
Neoznámenie škody spôsobenej vozidlom Prenajímateľa tretej osobe 240 € + suma krátenia PU
Riešenie pokuty vzniknutej počas doby prenájmu admin. poplatok + pokuta
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 200 € + vzniknuté náklady
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 360 €
Fajčenie vo vozidle 240 €
POŠKODENIA nekryté HP vozidla VÝŠKA POPLATKU
Poškodenie EČV 50 €
Oprava bodky čelného skla zaliatím, ak sa dá opraviť 80 €
Poškodenie disku  opraviteľné (podľa typu vozidla) 120 €
Poškodenie drevenej podlahy ložnej na úžitkovom vozidle 300 €
Poškodenie vnútorného blatníka na úžitkovom vozidle 300 €
Poškodenie pneumatiky neopraviteľné (podľa typu vozidla) cena novej pneumatiky + práca
Poškodenie/ strata puklice cena novej puklice
Natankovanie neprávneho paliva 180 € + palivo
STRATY  VÝŠKA POPLATKU
strata EČV 120 €
strata technického preukazu od vozidla 60 €
strata zelenej a bielej karty 12 €
strata a vydanie kľúča od vozidla 250 €
strata krytu batožinového priestoru cena nového dielu
strata povinnej výbavy vozidla 24 €
strata náradia od vozidla cena nového náradia
strata zimnej výbavy 24 €
ÚDRŽBA EXTERIÉR/ INTERIÉR VYŠKA POPLATKU
Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla - pre znečistenie nie je možné skontrolovať stav/ poškodenia vozidla 15 €
Nadmerné znečistenie interéru vozidla 60 €
Nadmerné znečistenie interiéru - tepovanie vozidla 120 €
Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla 60 €
Nadmerné znečistenie viacmiestnych a úžitkových vozidiel 120 €

 

Cenník opráv poškodení mimo poistných udalostí je k dispozícii na vyžiadanie.

Na poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie vozidla. Pri vzniku akéhokoľvek poškodenia vozidla (interiér, alebo exteriér), ktoré nie je kryté poistnou zmluvou, bude nájomcovi účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny poškodených dielov, laku a pracovných úkonov potrebných na jeho odstránenie. V prípade poškodenia vozidla, ktoré je kryté poistnou zmluvou bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% z celkovej výšky opravy minimálne však 330Eur. Poplatky, alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH. Cenník je platný od 21.10.2022